Sunday, March 23, 2008

sirene?

dengan dansa suka-suka
kita ciptakan polka semesta

dengan poco-poco rocka
kita dendangkan penolak
tua

sirene
atau sairin?
gandengan dengan MJ dengan edophilia

No comments: